منو
Your Cart

احراز هویت

برای خرید از فروشگاه کنسول برتر احراز هویت در هنگام ثبت نام واجب است...برای احراز هویت لازم است که در هنگام ثبت نام عکساصل «کارت ملی» یا «گواهی نامه رانندگی» یا «پایان خدمت» شخص پرداخت کننده در کنار «کارت بانکی شخص پرداخت کننده» ازقسمت ارسال مدارک فرستاده شود و پس از تایید مدیریت کنسول برتر حساب شما در سایت فعال و آماده خرید می شود. توجه داشتهباشید این دو کارت باید کنار هم قرار گرفته و در قالب یک عکس ارسال شود. همچنین عکس به‌هیچ‌وجه نباید ناقص یا کراپ شده باشد 
کاربرانی که قصد ارسال نظر در سایت را دارند، حتما قوانین زیر را مد نظر داشته باشند:


۱- بدیهی است که اگر این قوانین در نظرات کاربری رعایت نشود، نظر وی تایید نخواهد شد و در نتیجه در سایت به نمایش در نخواهدآمد.


۲- کاربران توجه داشته باشند، مسائلی را که از آن اطمینان ندارند یا نسبت به آن شک دارند، به هیچ وجه در نظرات ثبت ننمایند. وهمچنین از بازنشر شایعات یا اطلاعات غیر مطمئن درباره محصولات جدا خودداری نمایند.


۳-تمام کاربران حق دارند نظرات خود را به شرط رعایت قوانین، در سایت منتشر کنند، لذا حتی اگر نظری را به دور از واقعیت، جانبدارانهیا اشتباه یافتید، نباید نظر دهنده را مخاطب قرار دهید یا از وی انتقاد نمایید. هر کاربر تنها می‌تواند نظر خود را عنوان کند و قضاوت رابه خوانندگان نظرات واگذار نماید


۴-کاربران ارسال کننده نظر موظف به استفاده از ادبیات محترمانه و عدم توهین به دیگر کاربران هستند، بدیهی است هرگونه توهین بهفرد یا افرادی، باعث عدم تایید نظر کاربر می‌شود