نحوه وارد کردن پلاس ۱۴ روزه


ابتدا دستگاه را روشن نموده و از آپدیت بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید در کنسول خود ب قسمت Users رفته و سپس New User و بعد گزینه Create a User بزنید و طبق مراحل داخل عکس گزینه ها را انتخاب کنید.
گزینه Accept را انتخاب کنید..
سپس گزینه ی Next را بزنید ..

ایمیل و پسورد دریافتی را وارد کرده و گزینه Sign in را بزنید..

بعد از اینکه اکانت را وارد کردید حالا باید پلاس اکانت را فعال کنید


 برای فعال کردن پلاس ابتدا به قسمت Store بروید..
اکانت رو از settting accounte managment active as primary active کنید( اکتیو باید کمرنگ باشد)


سپس از setting account managment sign out کنید و به اکانت خودتان بروید

..